Ana içeriğe dön

ZEKA GÜCÜ UYGULAMASI SON KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Kullanıcıların, çeşitli yaş gruplarına yönelik teknoloji, robotik, kodlama alanlarında bilgilerini artırmak ve bu tip konularda kendilerini geliştirmek amacıyla hazırlanmış Turkcell Zeka Gücü LMS portalında yer alan metin, görsel ve/veya video formatlarındaki çeşitli eğitim içeriklerine (“İçerikler”) mobil uygulamayı destekleyen mobil cihazlar üzerinden erişebilecekleri ve mobil uygulama üzerinden söz konusu eğitimlere ilişkin sınavlara girebilecekleri bir mobil uygulama olan Zeka Gücü Uygulaması (“Uygulama”) 0871016095700015 MERSİS numaralı ve turktellbilisimservisleri.tebligat@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresli olan Turktell Bilişim Servisleri A.Ş. (“Uygulama Sahibi”) tarafından sunulmaktadır.

Uygulama’nın üyelik ve kullanım koşullarını düzenleyen işbu Zeka Gücü Uygulaması Son Kullanıcı Sözleşmesi’nin (“Sözleşme”) tüm hüküm ve koşullarını dikkatle okuduğumu ve son kullanıcı (“Son Kullanıcı”) olarak bu Sözleşme’nin sonunda yer alan "Kabul Ediyorum” seçeneğini işaretlemek suretiyle Sözleşme’yi onaylamam ve her halükarda Uygulama’yı kullanmamla işbu Sözleşme hükümleri ile bağlı kalacağımı, işbu Sözleşme ile bağlı olmayı istemiyorsam (Bu Sözleşme’nin sonunda yer alan "Kabul Ediyorum” seçeneğini işaretlemezsem) Uygulama’yı kullanamayacağımı bildiğimi beyan ve kabul ederim.

1. SON KULLANICI YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Son Kullanıcı olarak, işbu Sözleşme’yi onaylamam durumunda;

1.1 Uygulama’ya Android ya da iOS işletim sisteminin güncel sürümlerine sahip cihazlar üzerinden erişebileceğimi, Uygulama’nın uyumlu olduğu cihazların listesine zekagucu.com.tr web/wap adresi üzerinden erişebileceğimi,

1.2 Uygulama’ya üyelik formunu doldurmamın (e- posta, isim, soyisim, kullanıcı adı, parola ve şehir bilgilerini girerek) akabinde üyelik formuna girmiş olduğum e-posta adresine gönderilecek aktivasyon e-postası marifetiyle kullanıcı hesabımı onaylamam suretiyle giriş yapabileceğimi, ya da direkt Hızlı Giriş (Cep telefonu numarası aracılığıyla sağlanan abone kimlik doğrulama servisidir.) üzerinden giriş yapabileceğimi, Uygulama’nın diğer üyelerinin üyelik hesaplarını, GSM numaralarını, şifrelerini kullanmamam, verilerine izinsiz olarak ulaşmamam ve kendi üyelik hesabımı, GSM numaram ile şifrelerimi başkalarıyla paylaşmamam ve güvenliğini sağlamak için gereken her türlü önlemi almam gerektiğini, aksi halde bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklardan, yaptırımlardan sorumlu olacağımı ve Uygulama Sahibi’nin, kullanıcıların şifrelerinin, üyelik hesaplarının, GSM numaralarının üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilmesinden sorumlu olmadığını,

1.3 Uygulama’ya üye olmam şartıyla, Uygulama kapsamındaki İçeriklere herhangi bir ücret ödemeden erişebileceğimi,

1.4 Uygulama’ya ilişkin sistem yazılımlarının otomatik olarak güncellenebileceğini, Uygulama’nın çalışabilmesi için Uygulama Sahibi tarafından ek gereklilikler öngörülebileceğini ve bu kapsamda gerekli güncellemeleri yapmam ve varsa ek gereklilikleri sağlamam gerektiğini,

1.5 Uygulama’ya giriş yaparken beyan ettiğim ve/veya işbu Uygulama’nın güncellenmiş versiyonlarında (gerekirse) beyan edeceğim tüm bilgilerin kendime ait, doğru ve güncel olduğunu, aksi halde doğacak hukuki ve cezai yaptırımlardan sorumlu olacağımı, Uygulama Sahibi’nin dilerse ek bilgi ve belge talep edebileceğini ve/veya Uygulama’yı kullanmama son verebileceğini,

1.6 Uygulama kapsamında tarafıma bilgilendirme mesajları gönderilebileceğini ve dilersem cihazımdaki “Ayarlar” menüsü üzerinden bu bildirimlerin engellenmesini sağlayabileceğimi,

1.7 İşbu Sözleşme’nin, Uygulama’ya girişin üçüncü kişilere ait mecralar üzerinden gerçekleştirilmesi halinde de tümüyle geçerli olacağını, bahsi geçen mecraların kullanım koşullarından Uygulama Sahibi’nin sorumlu olmadığını ve işbu mecraların kesintisiz şekilde hizmet vereceğini ve/veya işlerliğini Uygulama Sahibi’nin garanti etmediğini,

1.8 Uygulama aracılığı ile üçüncü kişilere ait mecralar ve/veya sosyal medya kanalları üzerinden yaptığım paylaşımlara ilişkin hukuki ve cezai sorumluluğun tarafıma ait olduğunu, bu paylaşımlar sebebiyle Uygulama Sahibi tarafından ödenmek zorunda kalınacak tazminat ve/veya idari/adli para cezalarını Uygulama Sahibi’nin ilk talebi üzerine derhal ödemekle yükümlü olacağımı,

1.9 Uygulama’dan, mobil operatörler tarafından sunulan mobil internet ile yararlanmam halinde, ilgili mobil operatörün mobil internet kullanımı koşullarının uygulanacağını, ilgili mobil operatör tarafından internet kullanımları ile ilgili kısıtlamalar uygulanabileceğini, mobil operatörlerin Uygulama kullanımı için uyguladığı mobil internet ücretlendirme bilgileri ve yöntemleri için ilgili mobil operatöre başvurabileceğimi bildiğimi,

1.10 Uygulama’yı sadece şahsi amaçla indirdiğimi, hiçbir surette ticari amaçlarla kullanmayacağımı,

1.11 Uygulama Sahibi’nin hukuken bağımsız taraf olduğunu, tarafımla herhangi bir ortaklık, temsilcilik, acentelik ve sair ilişkisi olmadığını,

1.12 Son Kullanıcı olarak, işbu Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarımı, her ne surette olursa olsun üçüncü şahıslara devir ve temlik edemeyeceğimi,

1.13 Uygulama Sahibi’nin, her zaman için işbu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, herhangi bir üçüncü kişi veya kuruluşa veya grup şirketine aynı koşullarda, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın devredebileceğini; bu durumun, Son Kullanıcı olarak yükümlülüklerimi işbu Sözleşme’de öngörülen şartlar kapsamında yerine getirmeme engel olmayacağını,

1.14 Uygulama’nın kullanımına veya koşullarına ilişkin olarak sunulan her türlü kural, duyuru ve beyanın işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olduğunu, Uygulama Sahibi’nin dilediği zaman, işbu Sözleşme’de değişiklik yapabileceğini, koşulları iptal edebileceğini ve/veya yeni koşullar ekleyebileceğini, yapılan herhangi bir değişiklikten sonra, Uygulama’yı kullanmaya devam etmek istemem durumunda, güncel Sözleşme’yi tekrar onaylamam gerektiğini, onaylamamam durumunda Uygulama’yı kullanmaya devam edemeyeceğimi bildiğimi; bununla birlikte, Sözleşme’nin güncel versiyonuna dilediğim zaman Uygulama içerisinden ulaşabileceğimi,

1.15 İşbu Sözleşme’de yer alan hükümlerin herhangi birine aykırı davranmam halinde Uygulama Sahibi’nin söz konusu aykırılık sebebiyle üyeliğimi iptal edebileceğini, Uygulama’ya erişimimi engelleyebileceğini ve her halükarda Uygulama Sahibi’nin bu sebeple karşılaşacağı her türlü zarar ve ziyanı, üçüncü kişilere ödenmek zorunda kalınacak her türlü bedeli ve bu kapsamda yapılacak her türlü masrafı tarafıma rücu edeceğini,

1.16 Uygulama Sahibi’nin Uygulama üzerindeki kullanımlarımı sebep göstermeksizin ve uyarmaksızın derhal kısıtlayabileceğini, erteleyebileceğini ya da Uygulama üyeliğimi sonlandırabileceğini, söz konusu durumlarda Uygulama Sahibi’nden hiçbir hak talepDilediğim zaman Uygulama’yı cihazımdan silerek kullanımına son verebileceğimi,

1.17 İşbu Sözleşme’yi akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip olduğumu,

kabul ve taahhüt ederim.

2. DİĞER HÜKÜMLER

2.1. Fikri Mülkiyet Hakları

2.1.1 Yazılım ve kaynak kodları dâhil olmak üzere, Uygulama’nın, Uygulama kapsamında sunulan hizmetin, Uygulama kapsamındaki tüm içeriklerin, Uygulama’nın kullanıldığı internet sitesinin ve Uygulama’nın üzerindeki başta mülkiyet hakkı olmak üzere ticari marka, hizmet markaları ve logoları, metinler, komutlar, özellikler, grafikler, yerel ikonlar interaktif özellikler, yazılım ve kodlar ve benzeri göstergeler ile tüm materyallerin, Fikri ve Sınai Haklar ile ilgili yasal mevzuat gereğince tüm hakların münhasıran Uygulama Sahibi’ne ait olduğunu veya Uygulama Sahibi tarafından üçüncü kişilerden bunların fikri mülkiyet haklarına ilişkin lisansların alındığını ve korunmakta olduğunu bildiğimi,

2.1.2 İşbu Sözleşme kapsamında Uygulama ve/veya Uygulama içerisinde yer alan içeriklerle ilgili olarak tarafıma herhangi bir fikri ve sınai mülkiyet hakkı sahipliğinin verilmediğini, sadece Uygulama üzerinde, Sözleşme süresi ile sınırlı, münhasır olmayan ve devredilemez bir kullanım hakkı (basit ruhsat) verilmiş olduğunu, Uygulama’yı yalnızca işbu Sözleşme’de belirtilen kapsamda kullanacağımı, bunun dışında tarafıma başka herhangi bir hak ve lisans verilmediğini bildiğimi, Uygulama’yı kullanırken işbu Sözleşme’de yer alan kullanım şartlarına uyacağımı, aşağıda sayılanlar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Uygulama üzerinde ve/veya içeriği ile ilgili olarak herhangi bir işlem yapamayacağımı,

kabul ve taahhüt ederim.

2.2. Hizmetin Sunulması

Uygulama Sahibi’nin (i) tarafıma bildirimde bulunmak kaydıyla, ancak sebep göstermeksizin, Uygulama’yı Son Kullanıcıların erişimine sunmayı sonlandırma ve (ii) herhangi bir adli veya idari merciinin talebi halinde yahut takdir hakkı kendine ait olmak üzere herhangi bir sebep göstermeksizin Uygulama’da yer alan her türlü içeriği değiştirme, yayınlamayı reddetme, yayından kaldırma hakkı olduğunu bildiğimi beyan ve kabul ederim.

2.3. Uygulama’nın Kullanılması

2.3.1. Uygulama’nın kullanımına imkân veren tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumlu olduğumu, kendime ait cihaz ve hesaplardan gerçekleştirilen her işlemin bizzat tarafımca gerçekleştirilmiş addedileceğini ve bu bilgilerin doğrudan veya dolaylı surette kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle oluşacak tüm zararlardan münhasıran sorumlu olduğumu,

2.3.2. Uygulama’yı hiçbir şekilde suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, ülke çapında ya da uluslararası düzeyde yasaların ve uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumlara teşvik eden, yasadışı, tehditkâr, rahatsız edici, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, kişilik haklarına zarar verici, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının gizlilik hakkına veya özel hayatına, fikri ve telif haklarına, ticari marka hakları veya başka mülkiyet haklarına tecavüz edecek şekilde kullanmayacağımı,

2.3.3. Uygulama ve Uygulama Sahibi’nin sistemlerinin güvenliğini tehdit edebilecek ve/veya Uygulama, Uygulama Sahibi ve diğer kullanıcılara zarar verebilecek eylemlerde bulunmayacağımı, Uygulama’ya ve Uygulama Sahibi’nin altyapısına bir virüs veya başka bir zararlı unsur içeren veya orantısız büyüklükte yük getiren hiçbir işlem yapmayacağımı ve bu tür içerik, yazılım ya da başka herhangi bir veri iletmeyeceğimi ve Uygulama’nın çalışmasını veya diğer kullanıcıların Uygulama’dan faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunmayacağımı, Uygulama’nın kaynak kodlarına veya Uygulama Sahibi’nin sistemlerine yetkisiz bir şekilde erişmeyeceğimi, Uygulama’yı ve Uygulama’daki içerikleri kopyalamayacağımı, çoğaltmayacağımı, silmeyeceğimi, değiştirmeyeceğimi ya da bu yönde denemeler yapmayacağımı; Uygulama’yı üçüncü kişilerin kullanımına tahsis etmeyeceğimi, üçüncü kişilere kullandırmayacağımı, Uygulama’nın çalışmasını engelleyecek yazılımlar kullanmayacağımı, kullanmaya çalışmam veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasını aksatmam, bozulmasına yol açmam, tersine mühendislik yapmam, saldırılar düzenlemem, meşgul etmem veya bunlara sair surette müdahale etmemin, Uygulama Sahibi’nin sunucularına erişim sağlamaya çalışmamın kesinlikle yasak olduğunu, yukarıda anılan yöntemlerle yahut sair şekillerde Uygulama Sahibi veya Uygulama ile rekabet etmeyeceğimi, bu amaçla hareket eden üçüncü taraflara destek vermeyeceğimi, aksi halde tek sorumlu ve muhatap olduğumu,

2.3.4. Uygulama’da yer alan, Turkcell Grup Şirketlerinin (TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. (TURKCELL) ve/veya TURKCELL’in doğrudan ve/veya dolaylı olarak hissedarı olduğu, kontrolünü elinde bulundurduğu (İşbu Sözleşme kapsamında “kontrol” TURKCELL tarafından herhangi bir tüzel kişinin sermayesinin, asgari yüzde elli sahip olma şartı aranmaksızın, çoğunluğuna doğrudan veya dolaylı olarak sahip olunması veya bu çoğunluğa sahip olunmamakla birlikte imtiyazlı hisselerin elde bulundurulması veya diğer hissedarlarla yapılan anlaşmalara istinaden oy hakkının çoğunluğu üzerinde tasarrufta bulunulması suretiyle veya herhangi bir suretle yönetim kurulu üyelerinin karara esas çoğunluğunu atayabilme ya da görevden alma gücünün elde bulundurulmasını ifade eder.) iştirakleri, bağlı ortaklıkları ve grup şirketleridir.” her türlü telif hakkı veya mülkiyet bildirimlerini veya açıklamalarını Uygulama’dan kaldırmayacağımı,

2.3.5. Uygulama Sahibi’nin yukarıda sıralanan aykırı eylemlerim sebebiyle karşılaşacağı her türlü zarar ve ziyanı, hak sahiplerine ve/veya üçüncü kişilere ödenmek zorunda kalınacak tazminat, adli/idari para cezaları ve sair bedelleri ve yapılacak masrafları Uygulama Sahibi’nin ilk talebi üzerine derhal tazmin etmekle yükümlü olduğumu, Uygulama Sahibi’nin uğradığı ve/veya karşılamak zorunda kalacağı her türlü zarar ve ziyanın tarafıma rücu edileceğini bildiğimi,

kabul ve taahhüt ederim.

2.4. Sorumluluğun Sınırlandırılması

2.4.1. Uygulama’ya girilmesi, Uygulama’nın ya da Uygulama'daki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması, hizmetlerden yararlanılması, Uygulama vasıtasıyla içerik paylaşılması yahut Uygulama’da paylaşılan içerikler sebebiyle, Sözleşme’nin ihlali, haksız fiil ya da başkaca sebeplere binaen, ağır kusuru dışında doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan Uygulama Sahibi’nin sorumlu olmadığını; Uygulama Sahibi’nin Sözleşme’nin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; hata, ihmal, verilerin silinmesi, kaybı, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha, izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, kayıtların değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmediğini; Uygulama’ya ya da listelenen, link verilen sitelere girilmesi, Uygulama’nın kullanılması ile Uygulama’yı ziyaret etmem sonucunda doğabilecek her tür sorumluluktan, avukatlık ücreti, mahkeme masrafları ve diğer masraflar da dahil olmak üzere Uygulama Sahibi’nin her tür zarar ve talep hakkından beri kılındığını,

2.4.2. UYGULAMA’YI KULLANMAM, HİZMETLERDEN YARARLANMAM, UYGULAMA KAPSAMINDAKİ VE/VEYA UYGULAMA VASITASIYLA PAYLAŞILAN İÇERİKLERDEN FAYDALANMAM İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ RİSKİN VE BUNA İLİŞKİN SORUMLULUĞUN MÜNHASIRAN TARAFIMA AİT OLACAĞINI, UYGULAMA’NIN KULLANIMINA İLİŞKİN OLARAK UYGULAMA SAHİBİ’NDEN HANGİ NAM ALTINDA OLURSA OLSUN HERHANGİ BİR ŞEKİLDE TALEPTE BULUNMAYACAĞIMI, UYGULAMA SAHİBİ’NİN, TEDARİKÇİLERİNİN, DAĞITICILARININ VE ÜRETİCİLERİN UYGULAMA’YA VE UYGULAMA KAPSAMINDAKİ İÇERİKLERE, FONKSİYONLARA, GÜVENİRLİĞİNE, UYGUNLUĞUNA, İHTİYAÇLARI KARŞILAMA YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN HERHANGİ BİR GARANTİ YA DA TAAHHÜT VERMEDİĞİNİ, UYGULAMA SAHİBİ’NİN, UYGULANACAK HUKUKUN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, KAR KAYBI, ŞEREFİYE VE İTİBAR KAYBI DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN UYGULAMA’NIN KULLANIMI, İÇERİK PAYLAŞIMI YAHUT SATIN ALMA FAALİYETLERİ NETİCESİNDE YAHUT KULLANICI FİİLLERİ NEDENİYLE MEYDANA GELEN HİÇBİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, ÖZEL, ARIZİ, CEZAİ ZARARDAN SORUMLU OLMAYACAĞINI, UYGULAMA ÜZERİNDEN İÇERİKLERİN “OLDUĞU GİBİ” SUNULMAKTA OLUP BU KAPSAMDA UYGULAMA SAHİBİ’NİN BUNLARIN DOĞRULUĞU, TAMLIĞI VE GÜVENİLİRLİĞİ İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR SORUMLULUK YA DA TAAHHÜDÜ BULUNMADIĞINI,

2.4.3. Uygulama üzerinden Uygulama Sahibi’nin kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya platformlara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, üçüncü taraflara ait hizmetlerin sunulabileceği ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten/hizmeti veren kişiyi desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen platformlar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Uygulama Sahibi’nin herhangi bir sorumluluğu olmadığını,

2.4.4. Uygulama üzerinden sunulan içeriklere erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Uygulama Sahibi’nin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, Uygulama’nın işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğimi bildiğimi,

2.4.5. Uygulama’nın kullanımı ile ilgili olarak cep telefonu, bilgisayar, kamera veya diğer cihazlarda oluşabilecek her türlü hasar ve bu sayılanlarla sınırlı olmamak üzere her türlü zarar ve sorumluluğun tarafıma ait olduğunu, Uygulama’nın kullanımı halinde meydana gelecek hiçbir olay nedeni ile Uygulama Sahibi’ni sorumlu tutmayacağımı,

2.4.6. Uygulama Sahibi, ortakları, grup şirketleri ve/veya bağlı kuruluşlarının, Uygulama’yı kullanmam sebebiyle uğrayabileceğim kar, gelir, veri kaybından veya diğer mali kayıplardan veya sonuçta meydana gelen özel ve/veya dolaylı hasarlardan, idari/adli para cezalarından ve/veya maddi/manevi zararlardan, mevzuatta aksi belirtilmediği sürece, yükümlü olmayacağını bildiğimi,

2.5. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizlilik Politikası

2.5.1. Uygulama’yı kullanmamla birlikte hizmeti kullanırken paylaştığım kişisel verilerim ile Uygulama Sahibi tarafından Uygulama aracılığıyla ya da Uygulama ile bağlantılı olarak sağlanan ya da toplanan kişisel verilerin (“Kişisel Veri”), işbu Sözleşme ve www.turkcell.com.tr/gizlilik adresinde yer alan Turkcell Gizlilik Politikası kapsamında işlenebileceğini biliyorum. Bu kapsamda Kişisel Verilerin, Uygulama Sahibi’nin tabi olduğu mevzuata uygun olarak, ürün ve hizmet sunulması, ücretlendirilmesi, faturalandırılması, tanıtılması ve pazarlanması; hediye ve promosyon sunulması; tarafımla iletişime geçilmesi; talep ettiğim işlemlerin gerçekleştirilmesi ile Uygulama Sahibi’nin şebekelerinin ve bilgilerin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması, ürün ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ölçümlenmesi, finansal raporlamalar dahil Turkcell Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlarla işlenebileceğini,

2.5.2. Bu verilerimin, mevzuata uygun olarak, Turkcell Gizlilik Politikası’nda belirtilen grup şirketleri arasında karşılıklı olarak paylaşılacağını ve ayrıca Turkcell Gizlilik Politikası’nda belirtilen diğer kişilerle paylaşılabileceğini,

2.5.3. Turkcell Gizlilik Politikası’nı inceleyerek, Uygulama Sahibi tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenebilecek kişisel verilerimin işlenme amaçları, aktarılabileceği kişiler, toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilerime ilişkin haklarım hakkında detaylı bilgi alabileceğimi,

2.5.4. Turkcell Gizlilik Politikası’nda yer alanlara ilave olarak, Uygulama Sahibi tarafından Uygulama özelinde; Uygulama’ya giriş yaparken veya güncellemeleri etkinleştirirken kimlik doğrulama için kullanılan telefon numarası ve e-posta adresi bilgilerim, kullanıcı adım, parolam, uygulama kapsamında yaptığım işlemler, tercihler ve kullanım alışkanlıkları verileri, cihazımın GPRS özelliği vasıtasıyla tespit edilen konum verisi, IP adresi bilgisi, cihazımın marka ve işletim sistemi bilgisi, cihaz kullanım dili, kullandığım operatör ve ülke bilgisi, cinsiyet, doğum tarihi, konuşulan dil, fotoğrafım ve eğitim durumum gibi Uygulama aracılığıyla ya da Uygulama ile bağlantılı olarak sağlanan ya da toplanan kişisel verilerin Turkcell Gizlilik Politikası’nda yer alan amaçlara ilave olarak, Uygulama’nın çalışması, fonksiyonunu yerine getirmesi, Uygulama kapsamındaki hizmetlerin sunulabilmesi ve yaptığım işlemler ve tercihler çerçevesinde ihtiyaçlarıma karşılık verilmesi, söz konusu hizmetlerin geliştirilmesi, izinsiz ve hileli kullanımların tespiti ile denetim ve kontrollerinin yapılması amaçlarıyla işlenebileceğini ve paylaşılabileceğini,

2.5.5. Bu verilerin kullandığım cihaz ve işletim sistemi üzerinden toplanmasına ilişkin olarak kullandığım cihazın işletim sistemi (Apple iOS, Android gibi) tarafından benden ayrıca izin istenebileceğini, verdiğim izinlerin cihazımın ayarlar menüsünden değiştirilebileceğimi, izin vermemem halinde Uygulama’nın bazı özelliklerinin çalışmayabileceğini biliyorum.

2.6. Mücbir Sebep

Uygulama Sahibi’nin üstlendiği yükümlülükleri kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak ve/veya imkansız kılacak şekilde ve derecede meydana gelen doğal afetler, harp, seferberlik, yangın halleri, hükümet ve idari makam kararları ile benzeri haller mücbir sebep sayılacağını; bu gibi durumlar karşısında Uygulama Sahibi’nin yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle tarafıma karşı sorumlu olmayacağını bildiğimi kabul ederim.

2.7. Uyuşmazlıkların Çözümü ve Kayıtların Geçerliliği

2.7.1. Tarafımla Uygulama Sahibi arasında işbu Sözleşme'den kaynaklanan her türlü anlaşmazlıkların çözümünde Türk Hukukunun uygulanacağını, münhasıran İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri’nin yetkili olacağını bildiğimi,

2.7.2. İşbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda, Uygulama Sahibi’nin kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu,

kabul, beyan ve taahhüt ederim.